தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Trademark Hardcover

A Question of Power By Robert Bryce

A Question of Power By Robert Bryce

வழக்கமான விலை Rs 9,000.00 LKR
or pay in 3 x Rs 3,000.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 9,000.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

As a renowned and authoritative work in the field, "A Question of Power" delves into the complex relationship between power and identity. With insightful analysis and thought-provoking perspectives, this book presents a comprehensive understanding of how power shapes human behavior and societal structures. Gain invaluable insights into the dynamics of power through this expertly crafted literary masterpiece.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்