தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

XP PEN

Artist 13.3 Pro 13.3-inch IPS Drawing Monitor

Artist 13.3 Pro 13.3-inch IPS Drawing Monitor

வழக்கமான விலை Rs 2,000.00 LKR
or pay in 3 x Rs 666.66 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 2,000.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Free Shipping

FREE shipping (Over Rs.4,500) and FREE bookmarks included.

Order before 12 PM for next day delivery.

Shipping Info

We always use Express Shipping for every delivery,

So you'll get your package within 1-2 business days after it leaves our warehouse.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Experience the ultimate precision and control with the XP-PEN Artist 13.3 Pro 13.3 Inch IPS Drawing Monitor. Featuring a 13.3 inch IPS display, this monitor offers accurate color representation and a wide viewing angle for a seamless drawing experience. With its professional-grade features, this monitor is perfect for artists and designers looking to enhance their digital workflow.

  • Next Day Free Delivery to most of the cities in Sri Lanka
  • 1 Year Warranty