தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Trademark Hardcover

How Change Happens

How Change Happens

வழக்கமான விலை Rs 4,500.00 LKR
or pay in 3 x Rs 1,500.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 4,500.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Learn about the different factors and strategies that contribute to successful change with "How Change Happens" by industry expert, [Author Name]. Gain valuable insights and knowledge on implementing lasting change within your personal or professional life through this informative and educational book.

Free Shipping

FREE shipping (Over Rs.4,500) and FREE bookmarks included.

Order before 12 PM for next day delivery.

Shipping Info

We always use Express Shipping for every delivery,

So you'll get your package within 1-2 business days after it leaves our warehouse.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Learn More, Earn More

Highlights

Best Quotes of All Time