தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Jesse Livermore

How to Trade In Stocks By Jesse Livermore

How to Trade In Stocks By Jesse Livermore

வழக்கமான விலை Rs 4,500.00 LKR
or pay in 3 x Rs 1,500.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 4,500.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Master the art of trading stocks with How to Trade In Stocks By Jesse Livermore. Discover the secrets of one of the most successful stock traders in history and learn how to apply his techniques to your own trading strategy. Gain valuable insights and improve your trading skills with this must-have guide.

Good Reads, More Books

Product Details

Language : English

Cover Type : Paperback

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்