தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Trademark Hardcover

Leading From Purpose

Leading From Purpose

வழக்கமான விலை Rs 4,500.00 LKR
or pay in 3 x Rs 1,500.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 4,500.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Unleash your full potential as a leader with Leading From Purpose. This groundbreaking program is designed to help you tap into your purpose and use it as a guiding force for effective leadership. With Leading From Purpose, you'll gain the skills and knowledge to inspire and motivate your team towards a shared vision and achieve unprecedented success.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்