தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

BooxWorm

Leap By Howard Yu

Leap By Howard Yu

வழக்கமான விலை Rs 4,500.00 LKR
or pay in 3 x Rs 1,500.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 4,500.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Introducing Leap Book - the perfect companion for your productivity needs. With its sleek design and lightweight build, you can easily take it with you wherever you go. Its powerful performance and long battery life will keep you productive, while its user-friendly interface makes it a breeze to use. Experience seamless productivity with Leap Book.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்