தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

MSO 1350

IDEMIA (Morpho) MSO 1350 ID Reader With Fingerprint Scanner

IDEMIA (Morpho) MSO 1350 ID Reader With Fingerprint Scanner

வழக்கமான விலை Rs 620.00 LKR
or pay in 3 x Rs 206.66 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 620.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Free Shipping

FREE shipping (Over Rs.4,500) and FREE bookmarks included.

Order before 12 PM for next day delivery.

Shipping Info

We always use Express Shipping for every delivery,

So you'll get your package within 1-2 business days after it leaves our warehouse.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

The MSO 1350 Series from IDEMIA (Morpho) consists of compact USB fingerprint devices designed for highly secure desktop applications. With their patented optical technology and advanced fingerprint algorithms, these devices are recognized worldwide for exceptional performance and robustness.

  • Next Day Free Delivery to most of the cities in Sri Lanka
  • 1 years warrantyThis all-in-one solution offers superior enrollment, verification, and identification capabilities, making it an ideal choice for personal identification needs such as access to workstations and cashless payment systems. The devices support match-on-device (up to 1:10,000 users) or match-on-card functions, enhanced with extensive security features to ensure the utmost protection of sensitive information.

With the option of micro-USB connection, these intelligent devices can also be used for smartphone applications.

They are compact in size and cost-effective, without compromising on the quality of fingerprint acquisition.

The active area of 0.5" x 0.8" guarantees optimized and consistent finger placement. Not only can these devices capture fingerprint images, but they also have the ability.