தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Mortimer J. Adler and Charles Van Doren

How To Read A Book by Mortimer J. Adler and Charles Van Doren

How To Read A Book by Mortimer J. Adler and Charles Van Doren

வழக்கமான விலை Rs 4,500.00 LKR
or pay in 3 x Rs 1,500.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 4,500.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Free Shipping

FREE shipping (Over Rs.4,500) and FREE bookmarks included.

Order before 12 PM for next day delivery.

Shipping Info

We always use Express Shipping for every delivery,

So you'll get your package within 1-2 business days after it leaves our warehouse.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

Learn the art of reading and comprehension with How To Read A Book by Mortimer J. Adler and Charles Van Doren. This insightful and educational book offers proven strategies and expert advice on how to improve your reading skills, making it a valuable resource for anyone looking to enhance their knowledge and understanding. Written by two renowned authors, this book is a must-have for students, professionals, and avid readers alike.