தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

BooxWorm

Sapiens A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari

Sapiens A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari

வழக்கமான விலை Rs 4,500.00 LKR
or pay in 3 x Rs 1,500.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 4,500.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Explore the captivating journey of humankind with "Sapiens: A Brief History of Humankind" by Yuval Noah Harari. Delve into the origins and evolution of our species, from the cognitive revolution to the scientific advancements of today. Gain valuable insights into our past and discover how it shapes our present and future.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்