தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

BooxWorm

The Great Divide

The Great Divide

வழக்கமான விலை Rs 4,500.00 LKR
or pay in 3 x Rs 1,500.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 4,500.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Discover the transformative power of "The Great Divide," a compelling book that delves into the complexities of humanity and the world. Written by an industry expert, this book offers insightful perspectives on society, culture, and the human condition. Unlock new understandings and expand your knowledge with this thought-provoking read.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்