தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 2

XP PEN

G960S Plus 9x6 inch Graphics Drawing Tablet

G960S Plus 9x6 inch Graphics Drawing Tablet

வழக்கமான விலை Rs 450.00 LKR
or pay in 3 x Rs 150.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 450.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Free Shipping

FREE shipping (Over Rs.4,500) and FREE bookmarks included.

Order before 12 PM for next day delivery.

Shipping Info

We always use Express Shipping for every delivery,

So you'll get your package within 1-2 business days after it leaves our warehouse.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்

The G960S Plus Graphics Drawing Tablet offers a spacious 9x6 inch working area for precise and effortless digital drawing and graphic design. With advanced features, this tablet provides accurate and smooth brush strokes, allowing for unparalleled creative control. Maximize your productivity with the G960S Plus.

  • Next Day Free Delivery to most of the cities in Sri Lanka
  • 1 years warranty