தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Trademark Hardcover

How To Turn Down A Billion Dollars

How To Turn Down A Billion Dollars

வழக்கமான விலை Rs 4,500.00 LKR
or pay in 3 x Rs 1,500.00 with Koko Koko
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs 4,500.00 LKR
விற்பனை விற்றுத் தீர்ந்துவிட்டது

Learn the valuable insights of how to turn down a billion dollars from industry experts. Gain professional knowledge on how to navigate through tempting offers and make informed decisions for your business. Avoid buzzwords and use objective language to understand the value of this information.

முழு விவரங்களையும் பார்க்கவும்